3/07/2006

20. போத்திபரின் மனைவி

ஜோசப்பை அழைத்து வந்த வியாபாரிகள் அவனை அடிமையாக போத்திபர் என்பவனிடம் விற்றனர். போத்திபர் எகிப்தின் பாரோவின் தலைமை சேவகன்.

போத்திபரிடம் அடிமையான ஜோசப் நல்ல வேலைக்காரன் எனப் பெயர் பெற்றான், விரைவில் போத்திபரின் வீட்டின் தலமை வேலைக்காரனானன்.

அழகனும் நேர்மையாளனுமான ஜோசப்பின் மீது போத்திபரின் மனைவி ஆசைகொண்டாள். அவனை அடையத் துடித்தாள். அவள் ஆசைக்குப் பணிய ஜோசப் மறுத்தான்.

பலநாட்கள் ஜோசப்பை பணியவைக்க போத்திபரின் மனைவி முயன்றும் முடியவில்லை.

ஒரு நாள் ஜோசப் தீவிரமாய் வேலையில் ஈடுபட்டுக்கொண்டிருக்கும்போது போத்திபரின் மனைவி பின்னாலிருந்து அவனை கட்டிப்பிடித்துக்கொண்டாள். ஜோசப் அவளிடமிருந்து ஓடிப் போகையில் அவன் சட்டை இவள் கையில் மாட்டிக்கொண்டது.

ஜோசப் தன்னிடம் தவறாக நடந்துகொண்டானென்று போத்திபரிடம் அவன் மனைவி பொய்யாக முறையிட்டாள். அவள் கையில் ஜோசப்பின் சட்டை இருப்பதைப் பார்த்த போத்திபர் ஜோசப்பை சிறையில் தள்ளினான்.

சிரையில் ஜோசப் சிறந்து விளங்கினான். அவன் நடத்தையை பார்த்த சிறைத்தலைவன் அவனை எல்லா கைதிகளுக்கும் தலைவனாக்கினான்.

0 Comments:

Post a Comment

<< Home